košíkářka


Kari Lønning – košíkářka, umělkyně

Potřeba lidí něco někam přenést nebo uskladnit, patrně stála u zrodu košíkářství. Samozřejmě, že v dnešní době je košíkářství v jiném postavení než třeba před 200 nebo 150 lety. Je to škoda, ale je to vývoj. Můžeme být rádi, že košíkáři stále tvoří, drží tradice a některé druhy košíkářských výrobků stále používáme. O košíkářství mluvím jako o řemesle. Košíky vznikaly pro nějaký účel. Musely být funkční, mít nosnost, vydržet mnoho let, být praktické. Stejně jako jiné ručně dělané výrobky, jsou košíky i krásné, mnohé z nich zdobené – to se týká různých zeměpisných končin. Moderní doba s sebou nese i […]